Kull 43-

Kullene fremover står Kristine H. Gallagher som oppdretter av.

Kull 43 – «A New Start» f. 06.10.2022 – Lauvstuas Amy Ever Tovy’s Princess “Amy” – Chrilikas Nighthawk In Full Moon “Linus