Lauvstua

Lauvstua kennel har holdt på med Tollere siden 1995. Oppdrettet drives i dag av meg, Kristine H. Gallagher. Jeg ble kjent med Lauvstua kennelen i 2012, ble medinnehaver i 2020 og tok over oppdrettet i 2022. Se historikk for mer detaljer.

Amy, Twix, Raider

Hjemme har jeg for tiden tre tollere; Raider (11 år), Twix (6,5 år) og Amy (6,5 år). I tillegg til en fire-åring, mann og full jobb. Oppdrettet forblir en hobby og jeg vil ikke klare å ha mer en maks ett kull i året en stund fremover. Mer om meg her.

Jeg vil strebe etter å opprettholde den gode kvaliteten som Lauvstua-hundene alltid har hatt. Jeg vil fortsatt genteste hunder som skal brukes i avl (eks. PRA, CEA, JADD, DE, DM, buff, CLPS, CP1, CDDY, CLAM, CDMC) i tillegg vil selvsagt alle HD og AD sjekkes, samt øyelyses. Det vil legges vekt på å finne kombinasjoner som gir gode Tollere. Det vektlegges lav innavlsgrad, at hundene er friske og har et godt gemytt, i tillegg at de skal se ut som Tollere og sist, men ikke minst, at vi aldri mister bruksegenskapene på rasen.

Amy

Tolleren ble i Canada brukt og avlet fram som jakthund og da med to funksjoner. Først lokke ender inn på skuddhold, for deretter å apportere viltet. Lauvstua har fortsatt som avlsmål å avle “Dual Purpose” Tollere. Tollere som har lekenheten og arbeidslysten i behold, som kan hevde seg i hvilken som helst bruksgren og som er en god representant for rasen eksteriørt. Selvfølgelig skal de og fungere som gode familiehunder, dvs at de har et godt gemytt.

Uansett hva en gjør med sin hund, er de og familiehunder en stor del av døgnet.

Jeg setter ikke krav til valpekjøpere om at hundene skal være med på utstillinger eller at de skal brukes til jaktprøver, men jeg vil fortsette å prioritere valpekjøpere som jobber med hundene, de vil gå foran den rene “turhunden”.

Smyging på tollingjaktprøve med Twix

Selv stiller jeg ut hundene mine på utstilling. Jeg har konkurrert en del i rallylydighet, prøvd meg litt på blodspor, og jeg trener jakt/apportering og går tollingjaktprøver med hundene mine. Det er en fin aktivitet og hundene stortrives med treningen. Mange reagerer på ordet jakt, men en prøve er ikke en praktisk jakt, selv om det blir lagt opp tilnærmet likt. Skal hunden være med på praktisk jakt er den avhengig av å være trent, men det er fullt lov å bare gå prøver og ikke noe mere.

For oppdrettere er det viktig å jobbe med hundene, Tolleren er en jakthund og både utholdenhet, samarbeidsvilje, selvstendighet, apporteringslyst og viltspontanitet m.m. er egenskaper vi ikke skal miste. Tar vi ikke vare på dette, vil vi på sikt ødelegge Tolleren som jakthund og det den egentlig ble avlet fram for. Alle disse egenskapene gjør og sitt til at Tolleren er en allsidig hund som brukes til mange forskjellige aktiviteter, men i bunnen må vi aldri glemme hva den ble avlet fram til. Ett eksempel på allsidigheten til Tollere er at min mann bruker Raider til å søke etter golfballer!

Tollerne er svært gløgge og lærevillige hunder, og de fortjener å få bruke hjerne og nese til noe mere enn bare å gå tur. De kommer og til å sette dere på prøve, de kan være sta og egenrådige, de er gode på skuespill og prøver ofte å få ting til å gå sin vei.  

Velkommen til Lauvstua kennel! 

Raider, Twix, Trym, Silas, Raico, Toya og Amy (2018)