2023

Valper ventes i august 2023 etter Eiva og Raider!

Se kull 44 for oppdateringer om kullet.